กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2561 ศพด. บ้านทีโน๊ะโค๊ะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 11.02 น. โดย ว่าที่ ร.ต.ทวีชัย กรองมาดี

ผู้เข้าชม 40 ท่าน