หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต
นายก อบต.แม่อุสุ
 


นายวัฒนา ไพรวิโรจน์
รองนายก อบต.แม่อุสุ


นายไพบูลย์ บรรพตเกศคีรี
รองนายกอ อบต.แม่อุสุ
 


นางพัชลิน วงศ์ประกิต
เลขานุการนายก อบต.แม่อุสุ