หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต
นายก อบต.แม่อุสุ
 


นายวัฒนา ไพรวิโรจน์
รองนายก อบต.แม่อุสุ


นายไพบูลย์ บรรพตเกศคีรี
รองนายกอ อบต.แม่อุสุ
 


นางพัชลิน วงศ์ประกิต
เลขานุการนายก อบต.แม่อุสุ