องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
อาชีพของประชาชน คือ อาชีพด้านการเกษตรกรรม การเกษตรกรรม ตำบลแม่อุสุ มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น ประมาณ 22,950 ไร่ จำนวนครัวเรือน ที่ทำการเกษตรประมาณ 3,400 ครัวเรือน
 
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่สูงบนยอดเขา และมีที่ราบเชิงเขาบางส่วน ที่ราบ
ส่วนใหญ่อยู่ติดถนนสาย แม่สอด - แม่สะเรียง พื้นที่เกือบทั้งหมด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย
ซึ่งทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ และมีแม่น้ำสายสำคัญกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ คือแม่น้ำเมย
ภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย และอยู่ในร่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอยู่ไม่ห่างจากทะเลอันดามัน ทำให้ฝนตกชุกเกือบตลอด
ทั้งปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน
อุณหภูมิเฉลี่ย 28 - 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 30 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 20 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง

อาศรมพระธรรมจาริก จำนวน 12 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 2 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล

ปั๊มน้ำมันและแก๊ส (ปั๊มหลอด) จำนวน 7 แห่ง

โรงสี จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 45 แห่ง
 
การศึกษาในตำบล

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียน กศน. จำนวน 18 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง
การสาธารณสุขในตำบล

สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

สถานีควบคุมโรคแมลง จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม จำนวน 40%  
 
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยสำคัญ มี 3 สาย คือ
 
ลำห้วยแม่สองน้อย      
 
ลำห้วยแม่อุสุน้อย      
 
ลำห้วยแม่อุสุ      

แม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำเมย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 5 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 18 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 12 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง
ไฟฟ้าในตำบล

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ คือ หมู่ที่ 3,4,6 (ไม่ครบทุกครัวเรือน)

จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ คือ หมู่ที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไม่ถึงและเป็นพื้นที่สูง บางหมู่บ้านมีการใช้พลังงานระบบแสงอาทิตย์
 
การสื่อสารในตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
ประปาในตำบล

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 23 แห่ง
 
การคมนาคม
   
การคมนาคมในตำบลแม่อุสุ มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง (หมายเลข 105) เป็นถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านมีถนนเพื่อใช้สัญจร ดังนี้

หมู่ 3 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

หมู่ 4 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

หมู่ 5 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

หมู่ 6 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 50 เมตร ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
ส่วนใหญ่การคมนาคมในตำบลแม่อุสุ เป็นการเดินเท้าถึงร้อยละ 60 เนื่องจากสภาพ ของตำบลแม่อุสุและหมู่บ้านจะอยู่พื้นที่สูงบนยอดดอย จึงไม่สามารถตัดถนนผ่านเข้าไปได้เพราะ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำและเขตอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,294,918 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-239-3859