ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อุสุ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562141,148397,762295,876215,672193,35688,603153,731183,036203,55362,244--1,934,981
256154,31526,35362,18057,82943,85469,03045,09980,23133,53394,444103,590179,414849,872
2560-2,6033711,9589,9752,61745,79736,03156,07739,95539,94134,151269,476
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 พ.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,054,329
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี