ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อุสุ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 17 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256380,97348,833----------129,806
2562141,148397,762295,876215,672193,35688,603153,731183,036203,553102,56389,57389,6592,154,532
256154,31526,35362,18057,82943,85469,03045,09980,23133,53394,444103,590179,414849,872
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 พ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   269,476
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,403,686
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี