หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดเตรียมเวที พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]เช่าเครื่องเสียง เวที รวมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาการแสดงบนเวที สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่และเตรียมพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลในการประกวดหรือแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างทำอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการประชุมประชาคมตำบล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28