หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. รสจืด สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จำนวน 18 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน [ 5 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21