หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00 ? 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร บ้านปะน้อยปู่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร บ้านทีซวยคี หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00 ? 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร บ้านปะน้อยปู่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร บ้านทีซวยคี หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง 12.00 เมตร และอาคารประกาศ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์นและเครื่องขยายเสียง บ้านตะละออกา หมู่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง 12.00 เมตร และอาคารประกาศ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตรพร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์นและเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 3 บ้านเล้อเก้อ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง 12.00 เมตร และอาคารประกาศ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์นและเครื่องขยายเสียง บ้านตะละออกา หมู่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25