หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อชุดสังฆทาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์หล่อเทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-๔๘๐๑ ตาก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารสำเนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง - 8903 ตาก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7555 ตาก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัดสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18