หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อุสุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
นายชาญชัย คีรีเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.maeusu.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ : 055-508-978
โทรสาร : 055-508-978
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
กิจกรรม
ภาพกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
    วีดิทัศน์
สื่อประเภทการเคลื่อนไหว
ของหน่วยงาน
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 551 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ [ 16 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเ [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 86 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรงถนนลาดยางเป [ 3 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 103 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 110 
   
 
 
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกรองแสงสีดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ - ๓๘๐๑ ตาก (กองคลัง) โด [ 29 พ.ย. 2566 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย กศ. มท 0816.5/ว5117 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 กศ. มท 0816.5/ว5119  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว5120  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5108  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5090  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช่จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบงัคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
โครงการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3มิติ ฯ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคาระห์เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
การจัดเก้บข้อมูลสารสนเทศทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
การปรับแผนดำเนินโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นอำเภอวังเจ้า [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
แจ้งขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 165 
แจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 33 
เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
   
 
   
 
อบต.อุ้มผาง Umphang Dancercise งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า และกาชาด อำเภออุ้มผาง ประจำปี2566 [ 10 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไม้งาม ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง การทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการตามแผนงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566 และกิจกรรมZero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไม้งาม ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลไม้งาม ขอขอบคุณ คุณสายหย [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่สลิด ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัวเหนือ จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปช [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 บ้า [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 เพื่อให้สถานที่สะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมให้บริ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.น้ำรึม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด กองช่องเทศบาลตำบลท่าสายลวด นำพนักงานกองช่าง ออกซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.อุ้มผาง ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อพะวอ งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า ปี2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน

คำแนะนำภาษี
 
   
 
ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์หยอดเหรียญและร้านสะดวกซัก (14 ม.ค. 2566)    อ่าน 202  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (14 ม.ค. 2566)    อ่าน 1072  ตอบ 1  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 420  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 2203  ตอบ 5  
 
กระดานสนทนา
พื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหน่วยงานได้
 
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
ผลิตภัณฑ์
     
ถ้ำแม่อุสุ
 
กาแฟดอยมอโก้ Doi Morko Coffee
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่อุสุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร : 089-090-8042
       
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 14,836,889 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-239-3859