หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายวิชา อาญาสิงขร
ประธานสภา อบต.แม่อุสุ
 


นายบุญชัย กาญจนาเดือนดาว
รองประธานสภา อบต.แม่อุสุ


นายยืนยง พุทธวงษ์
เลขานุการสภา อบต.แม่อุสุ
 
 


นายเขลอะทู รวมเป็นกลุ่ม
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายนิพนธ์ เชื้อสายวิบูลย์
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายคิ๊ทู แม่ต้านพรไพ
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายวอคา กิจการพิบูล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายสมบูรณ์ ชัยเฉลิมพร
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3


นายหริคือ สมวงศ์พนาศรี
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3