หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายวิชา อาญาสิงขร
ประธานสภา อบต.แม่อุสุ
 


นายบุญชัย กาญจนาเดือนดาว
รองประธานสภา อบต.แม่อุสุ


-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.แม่อุสุ
 
 


นายเขลอะทู รวมเป็นกลุ่ม
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายนิพนธ์ เชื้อสายวิบูลย์
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายคิ๊ทู แม่ต้านพรไพ
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายวอคา กิจการพิบูล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายสมบูรณ์ ชัยเฉลิมพร
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3


นายหริคือ สมวงศ์พนาศรี
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3