หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายวิชา อาญาสิงขร
ประธานสภา อบต.แม่อุสุ
 


นายบุญชัย กาญจนาเดือนดาว
รองประธานสภา อบต.แม่อุสุ


นายยืนยง พุทธวงษ์
เลขานุการสภา อบต.แม่อุสุ
 
 


นายเขลอะทู รวมเป็นกลุ่ม
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายนิพนธ์ เชื้อสายวิบูลย์
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 1


นายคิ๊ทู แม่ต้านพรไพ
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายวอคา กิจการพิบูล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 2


นายสมบูรณ์ ชัยเฉลิมพร
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3


นายหริคือ สมวงศ์พนาศรี
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 3