หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายวิชา อาญาสิงขร
ประธานสภา อบต.แม่อุสุ
 


นายบุญชัย กาญจนาเดือนดาว
รองประธานสภา อบต.แม่อุสุ


นายยืนยง พุทธวงษ์
เลขานุการสภา อบต.แม่อุสุ
 
 


นายเมืองชัย ละอองฟ้าขจรกุล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 4


นายธีรโชติ กุหลาบคีรี
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 4


นายศุภชัย ท้องฟ้าชวลิต
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 5


นายณัชพล คีรีสิริรุ่งเลิศ
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 6


นายกรุง วังพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 7


นายสิทธา อมรไพรกุล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 7