หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายวิชา อาญาสิงขร
ประธานสภา อบต.แม่อุสุ
 


นายบุญชัย กาญจนาเดือนดาว
รองประธานสภา อบต.แม่อุสุ


-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.แม่อุสุ
 
 


นายเมืองชัย ละอองฟ้าขจรกุล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 4


นายธีรโชติ กุหลาบคีรี
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 4


นายศุภชัย ท้องฟ้าชวลิต
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 5


นายณัชพล คีรีสิริรุ่งเลิศ
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 6


นายกรุง วังพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 7


นายสิทธา อมรไพรกุล
สมาชิกสภา อบต.แม่อุสุ หมู่ที่ 7