กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 09.47 น. โดย ว่าที่ ร.ต.ทวีชัย กรองมาดี

ผู้เข้าชม 72 ท่าน