กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณี วันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 15.03 น. โดย ว่าที่ ร.ต.ทวีชัย กรองมาดี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน