กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย ว่าที่ ร.ต.ทวีชัย กรองมาดี

ผู้เข้าชม 57 ท่าน