หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดและถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่ชุมชนตำบลแม่อุสุ และผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไป อีกทั้งการลอยกระทงยังมีความเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ ความโศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ ของตนให้ลอยหายไปกับแม่น้ำพร้อมกับกระทง  โครงการลอยกระทงเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตำบลแม่อุสุ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการลอยกระทงตำบลแม่อุสุได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ดำเนินงานในวันพฤหัสบดี   ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 239 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/52

ลำดับภาพที่ 2/52

ลำดับภาพที่ 3/52

ลำดับภาพที่ 4/52

ลำดับภาพที่ 5/52

ลำดับภาพที่ 6/52

ลำดับภาพที่ 7/52

ลำดับภาพที่ 8/52

ลำดับภาพที่ 9/52

ลำดับภาพที่ 10/52

ลำดับภาพที่ 11/52

ลำดับภาพที่ 12/52

ลำดับภาพที่ 13/52

ลำดับภาพที่ 14/52

ลำดับภาพที่ 15/52

ลำดับภาพที่ 16/52

ลำดับภาพที่ 17/52

ลำดับภาพที่ 18/52

ลำดับภาพที่ 19/52

ลำดับภาพที่ 20/52

ลำดับภาพที่ 21/52

ลำดับภาพที่ 22/52

ลำดับภาพที่ 23/52

ลำดับภาพที่ 24/52

ลำดับภาพที่ 25/52

ลำดับภาพที่ 26/52

ลำดับภาพที่ 27/52

ลำดับภาพที่ 28/52

ลำดับภาพที่ 29/52

ลำดับภาพที่ 30/52

ลำดับภาพที่ 31/52

ลำดับภาพที่ 32/52

ลำดับภาพที่ 33/52

ลำดับภาพที่ 34/52

ลำดับภาพที่ 35/52

ลำดับภาพที่ 36/52

ลำดับภาพที่ 37/52

ลำดับภาพที่ 38/52

ลำดับภาพที่ 39/52

ลำดับภาพที่ 40/52

ลำดับภาพที่ 41/52

ลำดับภาพที่ 42/52

ลำดับภาพที่ 43/52

ลำดับภาพที่ 44/52

ลำดับภาพที่ 45/52

ลำดับภาพที่ 46/52

ลำดับภาพที่ 47/52

ลำดับภาพที่ 48/52

ลำดับภาพที่ 49/52

ลำดับภาพที่ 50/52

ลำดับภาพที่ 51/52

ลำดับภาพที่ 52/52
<<
>>
X