หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดและถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่ชุมชนตำบลแม่อุสุ และผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไป อีกทั้งการลอยกระทงยังมีความเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ ความโศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ ของตนให้ลอยหายไปกับแม่น้ำพร้อมกับกระทง  โครงการลอยกระทงเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตำบลแม่อุสุ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการลอยกระทงตำบลแม่อุสุได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ดำเนินงานในวันพฤหัสบดี   ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 205 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย