หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562   9 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตัดถ่างและค้ำยัน จำนวน 1 เครื่อง   8 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   4 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   3 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   3 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องตัดถ่างและค้ำยัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างและค้ำยัน    2 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (LPA)   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   26 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30