หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  23 มี.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  28 ก.พ. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  20 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากกลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรื้อผิวทางเดิมแล้วสร้างใหม่ จำนวน 5 จุด บ้านปะน้อยปู่ หมู่ที่ 5ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  19 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากกลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้าโจโค๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  19 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  18 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  27 พ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  22 พ.ย. 2562 482
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง กำหนดการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย และกำหนดมาตรการทางวินัยเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานสาย สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)   26 ต.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  25 ต.ค. 2562 5147
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33