หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนตำบลรวมไทยพัฒนา   19 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง (กองสวัสดิการสังคม)   19 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง (กองช่าง)   19 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง (สำนักปลัด)   19 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง (กองคลัง)   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรึม   ประกาศยกเลิกผู้ชนะ กรณีอุทธรณ์   19 ส.ค. 2562 3
กิจการสภา อบต.แม่กาษา   ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ    19 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะวอ   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   19 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การเปิดเผผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือ    19 ส.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2257