หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   16 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอง   16 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา   16 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการพ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 3 ณ หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก   16 ก.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านท่าไม้แดง ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง    16 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 บ้านแม่กึ้ดสามท่า และ ม.10 บ้านใหม่ริมเมย   16 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านวังหิน ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน   16 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    16 ก.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   กิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก    16 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ณ ศาลาพุสะแกประชาร่วมใจ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก   16 ก.ย. 2562 6
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2298