หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 


 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 ( รอบการรายงาน 6 เดือน) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 165  
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 22 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 237  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 3 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 812  
 
  (1)