หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 


 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 ( รอบการรายงาน 6 เดือน) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 109  
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 22 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 196  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 3 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 524  
 
  (1)