หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง กำหนดการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย และกำหนดมาตรการทางวินัยเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานสาย สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.แม่อุสุ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)