หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
คำสั่ง อบต.แม่อุสุ ที่ 105/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
คำสั่ง อบต. แม่อุสุ เรื่อง แต่งตั้ง คกก.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อบต.แม่อุสุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( ITA) ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อบ่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,941,464 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-508-978