หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง   อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕      ข้อ ๒๖ (๒) เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ที่ได้รับอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ พร้อมติดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,830,986 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-933-6599