หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
แผนการดำเนินงาน
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563  และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
                เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (2) จึงประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                ประกาศ  ณ  วันที่ 7 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563

                           มีชัย   พนาทักษิณาวรรต
               (นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต)
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 09.39 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 280 ท่าน

 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,042,620 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-933-6599