หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
  เนื่องจากสภาพของตำบลแม่อุสุและหมู่บ้านจะอยู่พื้นที่สูง บนยอดดอยด้านเส้นทางการคมนาคม ยังไม่มีถนนตัดผ่านทุกสายเนื่องจากพื้นที่เป็นเขตอุทยาน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง มีการสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวชายเขา อยู่กันเป็นเผ่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ นับถือผี มีประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบล้านนา และชนเผ่ากะเหรี่ยงทั่วไป  
 
 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ นับถือผี มีประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบล้านนาและชนเผ่ากะเหรี่ยงทั่วไป

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง

อาศรมพระธรรมจาริก จำนวน 12 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียน กศน. จำนวน 18 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

สถานีควบคุมโรคแมลง จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม จำนวน 40 แห่ง
 

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

กองกำลังทหารพรานที่ 3505 จำนวน 1 แห่ง

มว.ตชด.ที่ 3442 จำนวน 1 แห่ง
 
 
 

งานประเพณีกินข้าวใหม่ เดือน กุมภาพันธ์

งานประเพณีวันเที่ยวถ้ำแม่อุสุ เดือน เมษายน

งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เดือน เมษายน

งานประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน

งานประเพณีหล่อเทียนและแห่จำนำพรรษา เดือน กรกฎาคม

งานประเพณีทำบุญเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม

งานประเพณีมัดมือ (งานกี๊จือ ลากุ) เดือน กรกฎาคม
 
 

งานประเพณีทอดกฐิน เดือน ตุลาคม

งานประเพณีทำบุญออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) เดือน ตุลาคม

งานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี เดือน ตุลาคม

งานประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

งานปีใหม่กระเหรี่ยง (นิซอโค๊ะ) เดือน ธันวาคม - มกราคม

งานประจำปีโญ่มะทาปอย (งานสวดมนต์ข้ามปี) เดือน ธันวาคม - มกราคม
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงใช้ภาษากระเหรี่ยงเป็นภาษาหลัก หัตถกรรมของราษฎร คือ การทอผ้ากระเหรี่ยงด้วยมือซึ่งมีฝีมือที่ประณีตสวยงาม