หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายยืนยง พุทธวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


-ว่าง-
รองปลัด อบต.แม่อุสุ
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจีรภา คำปาระ
นักจัดการงานทั่วไป


นายกฤษฎิ์ จ๊ะสุนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอำพร กาวงค์อ้าย
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาริฉัตร จำปาทอง
นิติกร


นายเทวัญ วิริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวีรพงษ์ ลิ้มตระกูล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย