หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา คำปาระ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจีรภา คำปาระ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายกฤษฎิ์ จ๊ะสุนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปาริฉัตร จำปาทอง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอำพร กาวงค์อ้าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายวีรพงษ์ ลิ้มตระกูล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย