หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจีรภา คำปาระ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิรัชญา จันแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสุรศิษฏ์ เรืองธนวัฒน์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธำรงค์ มีทุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายอดิศร คีรีพิทักษ์
คนงานทั่วไป


นายสุเมธ แปเป้อพัฒนา
คนงานทั่วไป


นายประเสริฐ กันแก้ว
พนักงานขับรถยนต์