หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายยืนยง พุทธวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


-ว่าง-
รองปลัด อบต.แม่อุสุ
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


นางสาวจิรัชญา จันแสน
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรศิษฏ์ เรืองธนวัฒน์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธำรงค์ มีทุน
พนักงานตกแต่งสวน


นายอดิศร คีรีพิทักษ์
คนงานทั่วไป


นายสุเมธ แปเป้อพัฒนา
คนงานทั่วไป