หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
กองช่าง
 


นายวราวุฒิ ยศบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)


นายนพรัตน์ เสมอนาค
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวรุ่งทิวา สมคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสุรเดช วาสนาวาลี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายจีรศักดิ์ เขาคำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาววิรดา วาสนาวาลี
คนงานทั่วไป


นางสาวไพรินทร์ มาแบน
คนงานทั่วไป