หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 


นายยืนยง พุทธวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


-ว่าง-
รองปลัด อบต.แม่อุสุ
 
 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวรัตนา คำปาระ
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางสาวภูริชญาพร ก้องคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัครวิน รุ่งฟ้าสาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)


นายศุภกรณ์ เหนาะแก้ว
คนงานทั่วไป


นายประเสริฐ ชาญถมดี
คนงานทั่วไป


นายเอกฤทธิ์ ซ่อนกลิ่นไพร
คนงานทั่วไป