หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นางสาวรัตนา คำปาระ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัตนา คำปาระ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวภูริชญาพร ก้องคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัครวิน รุ่งฟ้าสาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)


นายศุภกรณ์ เหนาะแก้ว
คนงานทั่วไป


นายประเสริฐ ชาญถมดี
คนงานทั่วไป


นายเอกฤทธิ์ ซ่อนกลิ่นไพร
คนงานทั่วไป