หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นางสาวสีวัน อินจุ้มสาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวสีวัน อินจุ้มสาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายรณยศ มหาวัน
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฤทัย คีรีพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนะเทพ โหย่ดู
คนงานทั่วไป


นางสาวนริศรา ชัยมงคลวารี
คนงานทั่วไป