หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ คือ หมู่ที่ 3,4,6 (ไม่ครบทุกครัวเรือน) จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ คือ หมู่ที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไม่ถึงและเป็นพื้นที่สูง บางหมู่บ้านมีการใช้พลังงานระบบแสงอาทิตย์  
 
 
โทรศัพท์

การติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 กลุ่มบ้านที่มีไฟฟ้า หมู่ที่ 1, 2, 5 (ส่วนใหญ่), 7, 8 ,9, 10 ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยสัญญาณโทรศัพท์
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีสถานที่ทำการไปรษณีย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 แห่ง
 

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 8 กลุ่ม

กลุ่มทอผ้า จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพตามกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10 กลุ่ม

กลุ่มเลี้ยงปลา จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ำแม่อุสุซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่งดงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ดี การสัญจรสะดวกสบายตามถนนทางหลวงหมายเลข 105 แม่สอด - แม่สะเรียง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านทีโน๊ะโค๊ะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

ระบบประปาภูเขา จำนวน 23 แห่ง