หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อุสุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
"เน้นการพัฒนา รวดเร็วทันใจ พร้อมแก้ปัญหา
และนำความเจริญสู่ตำบลแม่อุสุ ในทุกด้านแบบยั่งยืน"
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  Strategies
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ

การวางและจัดทำผังเมือง

การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุทางการศึกษา การกีฬา

พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน

สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการจัดตั้ง และดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  Strategies
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  Strategies
 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและน่าอยู่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 14,836,898 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-239-3859