หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ึคำสั่ง อบต.แม่อุสุ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 682/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในสำนักปลัด

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.03 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 707/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองคลัง

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.06 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 746/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองช่าง

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.08 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 701/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.09 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 704/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองสวัสดิการสังคม

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.10 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 703/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.11 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุที่ 681/2561
เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ภายในกองส่งเสริมการเกษตร

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 16.13 น. [ IP : 1.4.211.153 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)